Otrivin Complete 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosová roztoková aerodisperzia

Otrivin Complete má unikátny účinok, uvoľní dýchanie nosom a zároveň zastaví tečúcu nádchu.

Otrivin Complete 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosová roztoková aerodisperzia
 • rýchlo uvoľní upchatý nos
 • zastaví tečúcu nádchu

Spôsob použitia

Nosový sprej Otrivin Complete sa aplikuje takto: 1 vstrek do každej nosnej dierky maximálne trikrát denne. Medzi dvoma dávkami nasledujúcimi po sebe musí byť odstup najmenej 6 hodín. Dĺžka liečby nemá presiahnuť 7 dní.

 1. Vysmrkajte sa.
 2. Mierne sa predkloňte a vsuňte špičku do nosovej dierky.
 3. Vstreknite prípravok a zároveň jemne vdýchnite nosom.
 4. To isté zopakujte pri druhej nosovej dierke.

Prípravok by sa nemal používať dlhšie ako 7 po sebe nasledujúcich dní. Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo ak sa Vám priťaží, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Aby sa zabránilo prípadnému šíreniu infekcie, smie každé balenie používať len jedna osoba.

Neprekračujte odporúčanú dávku predovšetkým u detí a starších ľudí.

Otrivin nie je určený na podanie do očí alebo do úst.

Informácie o lieku

Kedy Otrivin Complete použiť

Pre dospelých starších ako 18 rokov. Nosový sprej Otrivin Complete je indikovaný na symptomatickú liečbu upchatého nosa a výtoku z nosa (tečúcej nádchy) pri prechladnutí. Je určený len dospelým a neodporúča sa osobám mladším ako 18 rokov.

Bezpečnostné opatrenia

Nepoužívajte nosový sprej Otrivin Complete dlhšie ako 7 dní. Prípravok sa nesmie používať v tehotenstve ani pri dojčení, ak to neodporučí lekár.

O použití spreja by ste sa mali poradiť aj s lekárom, ak máte niektorý z nasledujúcich zdravotných problémov:

 • vysoký krvný tlak,
 • srdcovú chorobu,
 • zvýšenú funkciu štítnej žľazy,
 • cukrovku,
 • krvácanie z nosa,
 • ťažkosti s močením a/alebo zväčšenou prostatu,
 • črevnú obštrukciu (upchatie čreva) alebo prekážku v tenkom čreve,
 • glaukóm s úzkym uhlom (druh zvýšenia vnútroočného tlaku),
 • cystickú fibrózu,
 • nezhubný nádor nadobličiek, ktorý vytvára vysoké množstvo adrenalínu a noradrenalínu (feochromocytóm).

Poraďte sa tiež s lekárom alebo lekárnikom o všetkých liekoch, ktoré užívate, alebo ste v poslednom čase užívali/a alebo ktoré možno budete užívať, najmä v prípadě, že na liečbu depresie užívate inhibítory monoamínoxidázy (MAO) alebo tricyklické a tetracyklické antidepresíva alebo užívate lieky obsahujúce anticholinergné látky na liečbu črevnej motility a nevoľnosti pri cestovaní dopravnými prostriedkami.

Nepoužívajte Otrivin Complete:

 • ak máte menej ako 18 rokov,
 • ak máte alergiu (precitlivenosť) na xylometazolín alebo ipratropium alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku,
 • ak Vám bola odstránená hypofýza operáciou cez nos,
 • ak ste mali operáciu mozgu vykonávanú cez nos alebo ústa,
 • ak ste precitlivený/á na atropín alebo podobné látky,
 • ak máte zelený zákal (glaukóm),
 • ak máte suchý zápal nosnej sliznice (rhinitis sicca).

Ďalšie informácie

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte po uplynutí použiteľnosti uvedenej na obale.

Zloženie

Nosový sprej Otrivin Complete je liek obsahujúci nosové dekongestívum 0,5 % xylometazolin-hydrochlorid a 0,6 % ipratropium-bromid, ktorý znižuje výtok z nosa. 1 vstrek obsahuje xylometazolini hydrochloridum 70 mikrogramov a ipratropii bromidum 84 mikrogramov.
Dalšie zložky sú: dinátriumedetát, glycerol (85%), čistená voda, hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková (na úpravu pH).

Nežiaduce účinky Podobne ako všetky lieky, môže mať aj nežiaduce účinky, ktoré sa neprejavia u každého. Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.Pre úplné informácie pozri písomnú informáciu na nižšie uvedenom linku.

Stiahnuť informácie o lieku