Vyhlásenie o používaní technologie cookies

Podobne ako väčšina ostatných subjektov, aj spoločnosť GlaxoSmithKline používa technológiu „cookies“ pre zlepšenie užívateľského komfortu návštevníkov a užívateľov svojich internetových stránok. „Cookies“ sú miniatúrne súbory, zložené z reťazca písmen a číslic, ktoré server uloží do Vášho počítača pri vstupe na internetovú stránku využívajúcu túto technológiu. „Cookies“ okrem iného prevádzkovateľovi internetových stránok umožňujú odlíšenie Vašej osoby od ostatných návštevníkov a užívateľov jeho internetových stránok. „Cookies“ nemôžu byť použité ako kód ani na šírenie vírusov a nemôžu nám umožniť prístup na Váš pevný disk. Napriek tomu, že na Vašom pevnom disku ukladáme „cookies“, nemôžeme z neho čítať akékoľvek informácie.

Údaje získané prostredníctvom stránok spoločnosti GlaxoSmithKline využívajúcich technológiu „cookies“ môžu byť použité najmä na nasledovné účely:

  • umožnenie pohybu návštevníka resp. užívateľa stránok po stránkach a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí (sekcií) stránok či ukladanie položiek do nákupného košíka atď. (tzv. nevyhnutne potrebné (Strictly Necessary) cookies);

  • zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívateľa stránok používajú stránky, ako napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie alebo či návštevníci alebo užívatelia stránok prijímajú správy o chybách atď.; tieto „cookies“ sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok;

  • uchovávanie údajov o voľbách (resp. výberoch) uskutočnených návštevníkmi a užívateľmi stránok, ako napr. voľba užívateľského mena, výber jazyka alebo regiónu atď., tieto „cookies“ sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu;

  • reklamné a marketingové účely spoločnosti GlaxoSmithKline, jej programov, produktov a služieb, tieto „cookies“ sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu v oblasti reklamy a marketingu.

Spoločnosť GlaxoSmithKline neumožňuje akýmkoľvek tretím osobám umiestňovanie reklamného obsahu na jej stránkach. Spoločnosť GlaxoSmithKline neručí a nezodpovedá za akýkoľvek obsah (vrátane reklamného a marketingového) umiestnený na internetových stránkach tretích osôb ako ani za akékoľvek porušenia právnych predpisov, práv či oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým dochádza resp. by mohlo dôjsť na internetových stránkach tretích osôb.

Potvrdením súhlasu s týmto dokumentom udeľuje návštevník resp. užívateľ stránok spoločnosti GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, IČO: 46760873, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 83338/B vrátane jej materských, sesterských a dcérskych spoločností a ďalších subjektov skupiny GlaxoSmithKline súhlas na používanie technológie „cookies“ a používanie údajov získaných prostredníctvom stránok spoločnosti GlaxoSmithKline využívajúcich túto technológiu na každý a všetky účely uvedené vyššie v tomto dokumente. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu doručeného spoločnosti GlaxoSmithKline odvolať.

Pre úplnosť si Vás dovoľujeme upozorniť, že neudelenie súhlasu, jeho odvolanie a/alebo zablokovanie technológie „cookies“ (vo Vašom internetovom prehliadači), vrátane zablokovania tzv. nevyhnutne potrebných (Strictly Necessary) cookies, môže obmedziť alebo vylúčiť prístup na a/alebo funkcionalitu stránok alebo ich častí (sekcií).